COM(1998)297 EU - Richtlijn
Gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1998)297 NLEN
Extra COM-nummers COM(1999)195; SEC(1999)581; SEC(1999)1154; COM(1999)626
Procedurenummer i 1998/0191(COD)
Celex-nummer i 51998PC0297

2.

Key dates

Document 13-05-1998
Online publicatie 13-05-1998
Besluit 13-12-1999; Richtlijn 1999/93
Bekendmaking in Publicatieblad i 19-01-2000; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024,OJ L 13, 19.1.2000,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.