COM(1998)221 EU - Richtlijn
Wijzigingen van Richtlijn 68/414/EEG houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijzigingen van Richtlijn 68/414/EEG houdende verplichting voor de Lid-Staten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive amending Directive 68/414/EEC 'imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products'
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1998)221 NLEN
Extra COM-nummers COM(1998)221
Procedurenummer i 1998/0137(CNS)
Celex-nummer i 51998PC0221

2.

Key dates

Document 14-04-1998
Online publicatie 14-04-1998
Besluit 14-12-1998; Richtlijn 1998/93
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-12-1998; Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002,OJ L 358, 31.12.1998,Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 12 Volume 002

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.