COM(1994)579 EU - Verordening
Invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION (EC) concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1994)579 NLEN
Extra COM-nummers COM(1995)456; SEC(1995)1841; COM(1996)185
Procedurenummer i 1994/0285(COD)
Celex-nummer i 51994PC0579

2.

Key dates

Document 09-12-1994
Online publicatie 09-12-1994
Besluit 23-07-1996; Verordening 1996/1610
Bekendmaking in Publicatieblad i 08-08-1996; Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019,OJ L 198, 8.8.1996,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.