COM(1993)679 EU - Richtlijn
Vaststelling van de maximaal toegestane gewichten en afmetingen van wegvoertuigen van meer dan 3, 5 ton die binnen de gemeenschap aan het verkeer deelnemen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE MAXIMAAL TOEGESTANE GEWICHTEN EN AFMETINGEN VAN WEGVOERTUIGEN VAN MEER DAN 3,5 TON DIE BINNEN DE GEMEENSCHAP AAN HET VERKEER DEELNEMEN

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE LAYING DOWN MAXIMUM AUTHORISED WEIGHTS AND DIMENSIONS FOR ROAD VEHICLES OVER 3.5 TONNES CIRCULATING WITHIN THE COMMUNITY
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1993)679 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1996)37; COM(1995)193; COM(1996)208
Procedurenummer i 1993/0486(SYN)
Celex-nummer i 51993PC0679

2.

Key dates

Document 15-12-1993
Online publicatie 15-12-1993
Besluit 25-07-1996; Richtlijn 1996/53
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-09-1996; Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002,OJ L 235, 17.9.1996,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.