COM(1992)277 EU - Richtlijn
Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC' s) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie daarvan van terminals naar benzinestations (de zogenaamde "fase I"-richtlijn)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC' s) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie daarvan van terminals naar benzinestations (de zogenaamde "fase I"-richtlijn)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations (the so-called "Stage I" Directive)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1992)277 NLEN
Extra COM-nummers COM(1993)422; SEC(1993)1635; COM(1993)570; COM(1994)154
Procedurenummer i 1992/0425(COD)
Celex-nummer i 51992PC0277

2.

Key dates

Document 30-07-1992
Online publicatie 30-07-1992
Besluit 20-12-1994; Richtlijn 1994/63
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-12-1994; Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001,PB L 365 p. 24-NaN,Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.