COM(1991)377 EU - Verordening
Definitieve regeling voor de toelating van niet in een Lid-Staat woonachtige vervoersondernemers tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in die Lid-Staat

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD tot vaststelling van de definitieve regeling voor de toelating van niet in een Lid-Staat woonachtige vervoersondernemers tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in die Lid-Staat

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION ( EEC ) laying down the definitive system under which non-resident carriers may operate domestic road haulage services within a Member State
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1991)377 NLEN
Extra COM-nummers COM(1992)283
Procedurenummer i 1991/1025(CNS)
Celex-nummer i 51991PC0377

2.

Key dates

Document 22-11-1991
Online publicatie 22-11-1991
Besluit 25-10-1993; Verordening 1993/3118
Bekendmaking in Publicatieblad i 12-11-1993; Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002,PB L 279 p. 1-NaN,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.