COM(1988)381 EU - Richtlijn
Bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD INZAKE DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE EN HALFNATUURLIJKE HABITATS EN DE WILDE FLORA EN FAUNA

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON THE PROTECTION OF NATURAL AND SEMI-NATURAL HABITATS AND OF WILD FAUNA AND FLORA
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1988)381
Extra COM-nummers COM(1990)59; COM(1991)27
Procedurenummer i 1988/1016(CNS)
Celex-nummer i 51988PC0381

2.

Key dates

Document 31-08-1988
Online publicatie 31-08-1988
Besluit 21-05-1992; Richtlijn 1992/43

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.