COM(1981)4 EU - Richtlijn
Coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD INZAKE DE COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE WERKZAAMHEDEN OP FARMACEUTISCH GEBIED

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE COORDINATION OF PROVISIONS LAID DOWN BY LAW, REGULATION OR ADMINISTRATIVE ACTION IN RESPECT OF CERTAIN ACTIVITIES IN THE FIELD OF PHARMACY
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1981)4
Extra COM-nummers COM(1981)4
Celex-nummer i 51981PC0004(01)

2.

Key dates

Document 28-01-1981
Online publicatie 28-01-1981
Besluit 16-09-1985; Richtlijn 1985/432
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-09-1985; PB L 253 p. 34-36,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.