COM(1980)313 EU - Richtlijn
Voorstel voor een richdijn van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling voor bepaalde openbare en particuliere projecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richdijn van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling voor bepaalde openbare en particuliere projecten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive concerning the assessment of the environmental effects of certain public and private projects
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1980)313
Extra COM-nummers COM(1982)158
Procedurenummer i 1980/1009(CNS)
Celex-nummer i 51980PC0313

2.

Key dates

Document 11-06-1980
Online publicatie 11-06-1980
Besluit 27-06-1985; Richtlijn 1985/337
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-07-1985; Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 006,PB L 175 p. 40-NaN,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.