COM(1982)838 EU - Richtlijn
Grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan die van de elektrolyse van alkalichloriden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE GRENSWAARDEN EN KWALITEITSDOELSTELLINGEN VOOR KWIKLOZINGEN AFKOMSTIG VAN ANDERE SECTOREN DAN DIE VAN DE ELEKTROLYSE VAN ALKALICHLORIDEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON LIMIT VALUES AND QUALITY OBJECTIVES FOR MERCURY DISCHARGES BY SECTORS OTHER THAN THE CHLOR-ALKALI ELECTROLYSIS INDUSTRY
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1982)838
Extra COM-nummers COM(1982)838
Celex-nummer i 51982PC0838

2.

Key dates

Document 15-12-1982
Online publicatie 15-12-1982
Besluit 08-03-1984; Richtlijn 1984/156
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-03-1984; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007,PB L 74 p. 49-NaN,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.