COM(1981)56 EU - Richtlijn
Grenswaarden voor lozingen van cadmium in het aquatisch milieu en kwaliteitsdoelstellingen voor cadmium in het aquatisch milieu (door de Commissie bij de Raad ingediend)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende grenswaarden voor lozingen van cadmium in het aquatisch milieu en kwaliteitsdoelstellingen voor cadmium in het aquatisch milieu (door de Commissie bij de Raad ingediend)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE concerning the limit values for discharges of cadmium into the aquatic environment and quality objectives for cadmium in the aquatic environment (submitted to the council by the commission)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1981)56 EN
Extra COM-nummers COM(1982)801
Procedurenummer i 1981/1004(CNS)
Celex-nummer i 51981PC0056

2.

Key dates

Document 11-02-1981
Online publicatie 11-02-1981
Besluit 26-09-1983; Richtlijn 1983/513

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.