32123 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

32123 XVI nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2009 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 65 moties ingediend.

4.

Documenten

(249 stuks)

2 15 september 2009, voorstel van wet, nr. 1     KST800018A
Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
 
2 15 september 2009, voorstel van wet, nr. 1     KST132834A
Voorstel van wet
publicatie: 23 september 2009
 
2 15 september 2009, memorie van toelichting, nr. 2     KST800018B
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
 
2 15 september 2009, memorie van toelichting, nr. 2     KST132834B
Memorie van toelichting
publicatie: 23 september 2009
 
2 15 september 2009, nader rapport, nr. 3     KST134697
Nader rapport
publicatie: 21 september 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.