Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

De Nederlandse Publieke Omroep is een uitvoeringsorganisatie op het terrein van radio en televisie.

De NPO heeft als kerntaak het waarborgen van een gevarieerd media-aanbod dat bestaat uit programma's met een publieke waarde. Daarnaast verzorgt de NPO een aantal andere activiteiten, zoals de aankoop van buitenlandse en de verkoop van Nederlandse programma's. De NPO voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).