32023 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 juli 2009 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het sociale zekerheidsstelsel toe te passen op politieke ambtsdragers.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

2.

Documenten

(7 stuks)

2 29 juli 2009, geleidende brief, nr. 1     KST133875
Geleidende brief
publicatie: 3 augustus 2009
 
2 29 juli 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST133876
Voorstel van wet
publicatie: 3 augustus 2009
 
2 29 juli 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST133877
Memorie van toelichting
publicatie: 3 augustus 2009
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.