31994 NL - wetsvoorstel
Aanpassen van de asielprocedure

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 juni 2009 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i, en de staatssecretaris van Justitie, Albayrak i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen in verband met het aanpassen van de asielprocedure.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 29 juni 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST132971
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 juli 2009
 
2 29 juni 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST132972
Voorstel van wet
publicatie: 8 juli 2009
 
2 29 juni 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST132976
Memorie van toelichting
publicatie: 8 juli 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.