31771 - Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

31771 nl - wetsvoorstel
Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 november 2008 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is ter implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU L 108), regels te stellen om de toegankelijkheid van ruimtelijke informatie, in het bijzonder met het oog op de bescherming van het milieu, te vergroten.

1.

Volledige titel

Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(35 stuks)

2 14 november 2008, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST124494
Koninklijke boodschap
publicatie: 28 november 2008
 
2 14 november 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST124495
Voorstel van wet
publicatie: 28 november 2008
 
2 14 november 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST124497
Memorie van toelichting
publicatie: 28 november 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.