31700 XVIII - Vaststelling begroting begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

31700 XVIII nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 september 2008 ingediend door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Mede namens, Vogelaar i, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Vogelaar i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 39 moties ingediend.

4.

Documenten

(126 stuks)

2 16 september 2008, voorstel van wet, 31700XVIII, nr. 1     KST119622A
Voorstel van wet
publicatie: 23 september 2008
 
2 16 september 2008, memorie van toelichting, 31700XVIII, nr. 2     KST119622B
Memorie van toelichting
publicatie: 23 september 2008
 
2 22 september 2008, brief, nr. 3     KST122450
Brief minister ter aanbieding handreiking 'Ruimte voor arbeidsmigranten'
publicatie: 25 september 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.