31700 X NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Defensie 2009

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 september 2008 ingediend door de minister van Defensie, Van Middelkoop i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 38 moties ingediend.

4.

Documenten

(175 stuks)

2 16 september 2008, voorstel van wet, nr. 1     KST119606A
Voorstel van wet
publicatie: 19 september 2008
 
2 16 september 2008, memorie van toelichting, nr. 2     KST119606B
Memorie van toelichting
publicatie: 19 september 2008
 
2 18 september 2008, brief, nr. 3     KST122336
Brief minister over motie Kortenhorst/Szabó (kamerstuk 30300 X, 38)
publicatie: 24 september 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.