31571 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 september 2008 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Thieme (PvdD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om een verplichte voorafgaande bedwelming bij het ritueel slachten in de wet op te nemen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(157 stuks)

2 2 september 2008, geleidende brief, nr. 1     KST121677
Geleidende brief
publicatie: 5 september 2008
 
2 2 september 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121678
Voorstel van wet
publicatie: 5 september 2008
 
2 2 september 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121679
Memorie van toelichting
publicatie: 5 september 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.