31537 - Initiatiefvoorstel Evenwichtige samenstelling van en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 januari 2021
kalender

31537 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Evenwichtige samenstelling van en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 juli 2008 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Blok (VVD) i en Koşer Kaya (D66) i.

 

Het voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen in de Pensioenwet aan te brengen met name om een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen te bevorderen en daartoe de medezeggenschap van de belanghebbenden in de pensioenfondsbesturen beter te regelen alsmede voor de toekenning van een beroepsrecht aan minderheden van deelnemersraden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 18 juli 2008, geleidende brief, nr. 1     KST121200
Geleidende brief
publicatie: 24 juli 2008
 
2 18 juli 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121201
Voorstel van wet
publicatie: 24 juli 2008
 
2 18 juli 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121202
Memorie van toelichting
publicatie: 24 juli 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.