31531 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Versoepeling van het verbod van mededingingsafspraken ter versterking van de positie van leveranciers uit het MKB

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 juli 2008 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Ten Hoopen (CDA) i, Aptroot (VVD) i en Vos (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Ten Hoopen, Aptroot en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken te versoepelen om daarmee de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken en daartoe de Mededingingswet te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(84 stuks)

2 10 juli 2008, geleidende brief, nr. 1     KST121010
Geleidende brief
publicatie: 15 juli 2008
 
2 10 juli 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121011
Voorstel van wet
publicatie: 15 juli 2008
 
2 10 juli 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121012
Memorie van toelichting
publicatie: 15 juli 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.