31340 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op uiteenlopende punten en van drie andere wetten op technische punten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 2008 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen alsmede de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 5 februari 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST115018
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 februari 2008
 
2 5 februari 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST115019
Voorstel van wet
publicatie: 8 februari 2008
 
2 5 februari 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST115020
Memorie van toelichting
publicatie: 8 februari 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.