31326 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2008 ingediend door de minister van Economische Zaken, Van der Hoeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit, van mijnbouwwerken en pijpleidingen ten behoeve van de winning van koolwaterstoffen en de opslag van stoffen, en van de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten, en LNG-installaties van een bepaalde omvang, van groot belang is voor de energievoorziening en dat de toepassing van de rijkscoördinatieregeling de besluitvorming over de aanleg of uitbreiding van zulke installaties, werken en netten kan stroomlijnen en versnellen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(12 stuks)

2 21 januari 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST114580
Koninklijke boodschap
publicatie: 24 januari 2008
 
2 21 januari 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST114582
Voorstel van wet
publicatie: 24 januari 2008
 
2 21 januari 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST114585
Memorie van toelichting
publicatie: 24 januari 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.