Rapport van de Commissie Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen" - 2009-07-10 (bijlage bij 29754, nr. 164) - Bijlage

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bijlage; Rapport van de Commissie Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen" - 2009-07-10 (bijlage bij 29754, nr. 164) 
Document­datum 17-07-2009
Publicatie­datum 19-07-2009
Nummer BLG20673
Kenmerk 29754, nr. 164
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.