ROOD, Jong in de SP (ROOD)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo ROOD Jong in de SP

Deze politieke jongerenorganisatie is in 2003 opgericht en maakt formeel deel uit van de Socialistische Partij i (SP). ROOD is in politiek opzicht afhankelijk van de SP en heeft dan ook dezelfde standpunten. De organisatie heeft tientallen lokale afdelingen die zijn verspreid over het hele land. Iedereen tussen de 14 en 27 jaar kan lid worden. Lidmaatschap van de SP is een voorwaarde voor lidmaatschap van ROOD (vanaf 16 jaar).

1.

Ideologie

ROOD heeft drie doelstellingen. Allereerst wil de organisatie jongeren betrekken bij het tot stand brengen van een socialistische Nederlandse maatschappij. Een tweede doelstelling is de bekendheid van de SP te vergroten onder jongeren. Ten derde wil de organisatie jongeren, die de ambitie hebben om op politiek gebied actief te zijn, een plek binnen hun organisatie bieden.

ROOD heeft dezelfde ideologie en ideaalbeelden als de SP. ROOD wijkt ook niet van de standpunten van de moederpartij af. De jongerenorganisatie ziet zichzelf als actiegroep, met als doel een eerlijke en social(istisch)e maatschappij.

Actievoeren is voor ROOD het meest geschikte middel voor deze maatschappijverandering. Daarom blijft ROOD over het algemeen ver van debatten. Het werkt dan ook niet vaak samen met andere politieke jongerenorganisaties.

2.

Organisatiestructuur

Hoewel ROOD op papier zelfstandig is, is het een onderdeel van de Socialistische Partij. De reden voor deze constructie is dat iedere PJO volgens de wet onafhankelijk moet zijn ten opzichte van de moederpartij. Op papier voldoet ROOD aan deze eis. Iedere gemeente of regio met een SP-afdeling komt in aanmerking voor een ROOD-afdeling. Een ROOD-afdeling daarentegen mag niet bestaan zonder een afdeling van de moederpartij.

Het initiatief tot oprichting van een ROOD-afdeling kan ook enkel uit de lokale SP-afdeling komen. ROOD landelijk kan alleen de aanzet geven.

Het hoofdbestuur van ROOD bestaat uit vijf personen en een voorzitter. Het bestuur wordt gekozen door leden van de organisatie. Het bestuur bepaalt en beslist samen met de lokale afdelingen welke acties er worden gevoerd. Iedere zes weken organiseert het bestuur een overleg voor de contactpersonen (voorzitters) van de ROOD-afdelingen in het hele land. Het doel van deze bijeenkomsten is om op de hoogte te blijven van wat er landelijk speelt. Daarnaast is de voorzitter waarnemer bij bestuursvergaderingen van de SP.

3.

Prominente (ex-)leden

4.

Historische ontwikkeling

Tijdens het SP-congres van 1999 voerden jongeren binnen de SP actie voor een eigen politieke jongerenorganisatie. Tot dan toe waren er wel verschillende actiegroepen voor jongeren binnen de SP (De Vonk en J-Team, met het latere SP-Kamerlid Ewout Irrgang i als bekendste oud-lid), maar geen echte eigen organisatie. De partij stemde in met het voorstel. Toch zou het nog tot 2003 duren voordat ROOD een zelfstandige vereniging werd. De eerste voorzitter van ROOD was Driek van Vugt i, ook Eerste Kamerlid namens de SP.

5.

Gegevens

Naam

ROOD, Jong in de SP

Moederpartij

SP

Opgericht

20 juni 2003

Ledenblad

Code ROOD

Internet

www.rood.sp.nl

Email

rood@sp.nl

Telefoon

088 243 55 57

Adres

Snouckaertlaan 70

3811 MB Amersfoort

 

Meer over