Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur (bijlage bij 31701, nr. 19)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur (bijlage bij 31701, nr. 19) 

1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.