Zorgen om advies homoleraar

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2009.

PvdA-kamerlid Anja Timmer i is bezorgd over een uitgelekt advies van de Raad van State waarmee het voor christelijke scholen makkelijker wordt om homoseksuele docenten te ontslaan. Uitgangspunt voor de PvdA is dat discriminatie vanwege het enkele feit dat iemand homoseksueel is per definitie verboden moet zijn.

Timmer: 'Een homoseksuele leraar of lerares mag niet worden afgewezen omdat hij of zij homoseksueel is, een homoseksuele relatie heeft of samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Van de de PvdA mag je homo 'zijn' en 'doen'. Bescherming van homoseksuele docenten staat voor ons voorop.'

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag dat de Raad van State in een nog vertrouwelijk advies vaststelt dat op basis van Europese regels het bijzonder onderwijs een grote vrijheid heeft om 'beroepsvereisten' te stellen. Dat mag overigens niet tot discriminatie leiden, benadrukt de raad. Instellingen mogen zich wel op de beroepsvereisten beroepen als zij voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de instelling.

Volgens Timmer gaat de discussie over twee grondrechten: het non-discriminatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst (inclusief de vrijheid van onderwijs). Tussen deze grondrechten moet een goede balans bestaan. Nederlandse wetgeving, evenals het advies van de Raad van State, stelt onomstreden dat persoonskenmerken zoals homoseksualiteit niet als een criterium mogen worden beschouwd op grond waarvan een school iemand kan weigeren als werknemer.

De PvdA vindt dat dit betekent dat als een homoseksueel op een christelijke school wil werken en daarvoor gekwalificeerd is, er geen reden is om hem te weigeren. 'Zolang iemand kan meewerken aan het verwezenlijken van de grondslag van een school moet hij daar kunnen werken', stelt Timmer. 'Dat staat was ons betreft los van zijn geaardheid.'

Timmer ziet de reactie van kabinet op het advies graag tegemoet. De drie regeringspartijen vroegen in december advies aan de raad omdat zij het er niet over eens werden of de wet tegen de discriminatie van homo's moet worden aangepast.