Een telerstellend resultaat

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2009.

De PvdA is teleurgesteld over de uitslag van de verkiezingen. PvdA-lijsttrekker Thijs Berman: ‘Ik wil allereerst de mensen bedanken die op de PvdA hebben gestemd. Maar het is duidelijk dat dit een teleurstellend resultaat is.’ Wouter Bos i: ‘We hebben allemaal huiswerk meegekregen over onze boodschap, over onze campagne, en waarom we daarmee de mensen niet overtuigd hebben.’

Bos: ‘Ik ga hier niet net doen als andere partijen, dat we toch ergens gewonnen hebben. Er zijn maar twee partijen die gewonnen hebben, en dat zijn D66 en PVV. Het is voor ons geen goed resultaat.’

De PvdA feliciteert de winnaars met hun behaalde resultaat.

Bos stelt vast dat de winnaars partijen zijn met een duidelijk ja en een duidelijk nee tegen Europa. ‘Dat is een boodschap die kennelijk makkelijker overkomt, en daar moeten wij over nadenken. Maar de wereld is complex. Je moet niet die dingen zeggen waar je stemmen mee trekt, maar je moet die dingen zeggen waar je in gelooft.’

Ook Mariëtte Hamer i reageerde teleurgesteld: ‘Ik vind het feit dat de PVV zo gewonnen heeft een signaal dat veel mensen onzeker zijn en zorgen hebben. Daaruit blijkt dat wij onvoldoende in staat zijn geweest om onzekerheid weg te nemen.’

Partijvoorzitter Lilianne Ploumen i denkt dat de boodschap van de PvdA ondanks een fanatieke campagne voor een 'ander' Europa, niet bij de kiezer is overgekomen. Ze hoopt dat dit in de toekomst wel beter gebeurt. Ploumen: ‘We moeten onverminderd met de mensen in gesprek blijven gaan, meer dan we tot nu toe gedaan hebben. Ook buiten de campagne. In het Europees Parlement i vallen besluiten die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Het mag niet zo zijn dat zij vijf jaar lang niets horen vanuit Brussel en vlak voor de verkiezingen met informatie worden gebombardeerd.’