PvdA: Vrijheid van meningsuiting

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op woensdag 27 mei 2009.

Wouter Bos reageert in zijn bosblog op de Mark Rutte, die aangaf de vrijheid van meningsuiting in Nederland te willen versoepelen. 'Tjongejonge, de VVD heeft kennelijk echt goed nagedacht over de vrijheid van meningsuiting.' Ook PvdA-kamerlid Heerts is niet enthousiast: 'De rechter zal het altijd nodig vinden om de grenzen te bepalen.’

Ton Heerts over vrijheid van meningsuiting

Voor de PvdA-fractie is en blijft de vrijheid van meningsuiting is een zeer groot goed, onmisbaar in een democratische rechtsstaat. Heerts: ‘In het publieke debat moet daarom veel gezegd kunnen worden. En gelukkig wordt er ook veel gezegd. De vrijheid van meningsuiting betekent ook dat mensen die zich aangesproken, beledigd, gekwetst of bedreigd voelen, daartegen moeten kunnen opkomen.’

‘De beste manier om dat de toen is een eigen mening vormen en die te uiten,’ vervolgt Heerts. ‘Maar niet iedereen is even goed in staat of beschikt over de middelen om zelf het woord te nemen en zich te verdedigen. En met het tegenspreken van een mening van een ander kun je niet altijd de haat, belediging of bedreiging wegnemen.’

Daarom zijn en blijven er volgens Heerts spelregels nodig die gehandhaafd moeten worden. Heerts: ‘Iemand die zijn ouders is verloren in Auschwitz heeft er weinig aan als hij een ontkenner van de Holocaust alleen maar kan tegenspreken. Zeker niet als de ontkenner straffeloos zijn gang kan blijven gaan. En iemand die slachtoffer is van een haatzaaicampagne kan meer nodig hebben dan het recht op verbale of schriftelijke zelfverdediging. Die kan hulp nodig hebben van een overheid die hem beschermt.’

Heerts besluit: ‘Vrijheid van meningsuiting betekent voor mij daarom niet dat je altijd en overal mag kwetsen om het kwetsen, schofferen om te schofferen enzovoort. De rechter zal het altijd nodig vinden om de grenzen te bepalen.’