PvdA: PES best voor vrouwen

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2009.

Een vergelijkend onderzoek door de European Womens Lobby, waarin vrouwenorganisaties van de EU-lidstaten samenwerken, toont aan dat de Europese sociaaldemocraten meer dan alle andere partijen actief werken aan vrouwenrechten en emancipatie.

PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt i is trots dat de Europese vrouwenorganisaties zo duidelijk hun vertrouwen hebben uitgesproken in de Europese sociaaldemocraten: 'De PvdA, én onze Europese politieke familie, staan voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar werken we hard aan in het Europees Parlement i. Dat in tegenstelling tot het CDA, dat nationaal wel een mooi verhaal houdt maar zich op Europees niveau aansluit bij een politieke fractie met compleet andere ideeën.'

Uit de onafhankelijke vergelijking van de verkiezingsmanifesten van de Europese fracties van christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen blijkt dat alleen de sociaaldemocraten met concrete voorstellen komen voor een betere bestrijding van geweld tegen vrouwen, meer mogelijkheden bieden voor het combineren van werk en zorg en sterkere garanties eisen voor het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht. Bozkurt: 'De Europese liberalen volgen de lijn van de VVD en besteden in hun verkiezingsmanifest geen letter aan vrouwenrechten.'

De vergelijking tussen de kandidatenlijsten van de Europese partijen is ook veelzeggend. Bijna de helft van de sociaaldemocratische kandidaten zijn vrouwen terwijl nog geen kwart van de Europese christendemocratische kandidaten vrouw is. 'Vorige maand nog blokkeerden de christendemocraten en liberalen de modernisering van de regels voor het zwangerschapsverlof. Dit onderzoek van de Europese vrouwenorganisaties geeft duidelijk aan dat de helft van de bevolking na de Europese verkiezingen opnieuw weinig hoeft te verwachten van christendemocraten en liberalen.' aldus Bozkurt.

Het onderzoek is te vinden op de website van de European Womens Lobby.