Buitenweg lanceert website Geen gezeik, iedereen gelijk

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 22 april 2009.

Vandaag lanceert GroenLinks Europa www.geengezeikiedereengelijk.nl, een initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg. Tegelijkertijd publiceert het Europees Agentschap voor de Grondrechten vandaag een onderzoeksrapport over racisme. De website legt aan de hand van filmpjes uit wat de Europese anti-discriminatiewetgeving voor verschil maakt voor mensen. In de filmpjes worden mensen gediscrimineerd op grond van handicap, sekse, seksuele voorkeur, religie en ras. SuperKathalijne schiet hen te hulp met de nieuwe regelgeving op grond waarvan ze gelijk behandeld moeten worden.

Buitenweg stelt dat er nog een lange weg te gaan is om racisme en discriminatie in Europa uit te bannen. Zij roept iedereen dan ook op duidelijk stelling te nemen tegen discriminatie en de oproep op de website aan de Nederlandse regering te tekenen om ervoor te zorgen dat de regeringen van de lidstaten ook achter nieuwe antidiscriminatiewetgeving gaan staan.

"Uit het rapport van vandaag wordt duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is in Europa en in Nederland en dat discriminatie nog wijdverbreid is. Het toont aan dat het maken van regels alleen niet genoeg is. Mensen moeten beter worden voorgelicht over hun rechten en die zelf ook opeisen. Kennelijk weet maar minder dan twintig procent van de onderzochte groepen in Nederland dat ze ergens terecht kunnen met hun klacht. Ik hoop dat door www.geengezeikiedereengelijk.nl mensen iets beter begrijpen wat er wel en niet door de beugel van de Europese regelgeving kan", zegt Buitenweg.

Buitenweg is sinds 1999 bezig met anti-discriminatie in Europa. In 2000 was ze rapporteur voor de rassenrichtlijn. Discriminatie op basis van ras is dankzij haar rapport al veroden in de EU. Op 2 april stemde het Europarlement voor het voorstel van Buitenweg om discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd en religie buiten de arbeidsmarkt in Europa te verbieden. Zoals de terreinen goederen en diensten, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen. De Zweedse regering is voornemens het rapport voor het einde van dit jaar aan te nemen onder hun voorzitterschap van de Europese Unie.

Bezoek de website Geen gezeik, iedereen gelijk