Motie over de uitholling van het dualistisch stelsel inzake het aanvullend beleidsakkoord 'Werken aan toekomst' - Beleidsprogramma 2007-2011 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie over de uitholling van het dualistisch stelsel inzake het aanvullend beleidsakkoord 'Werken aan toekomst' - Beleidsprogramma 2007-2011

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 070

Beleidsprogramma 2007–2011

Nr. 44

MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 26 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit, dat de uitholling van het dualistisch stelsel door de gevolgde procedure van het kabinet onacceptabel is en zegt het vertrouwen op in dit kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.