VVD in volle overtuiging voor Europese anti-discriminatierichtlijn

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op donderdag 2 april 2009.

CDA laat slachtoffers discriminatie in de kou staan.

VVD i-lijsttrekker Europa Hans van Baalen i, Europarlementariër i Jeanine Hennis i en VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke i zijn blij dat de Europese anti-discriminatierichtlijn door het Europees Parlement i is aangenomen. Dit leidt tot een betere rechtsbescherming van homo’s, ouderen en gehandicapten.

De VVD begrijpt niet dat het CDA i kiest voor het in de kou laten staan van die groepen, die dagelijks worden gediscrimineerd. Een gezamenlijk optrekken van lidstaten i en de Europese Unie i is van groot belang. Het CDA spreekt over Europa als waardegemeenschap, maar handelt daar niet naar. Sterker nog, de invloed van de Italiaanse Nationale Alliantie, die via Berlusconi i de Europese Christen-Democratische fractie gaat versterken, laat zich nu al voelen. Wim van de Camp i heeft heel wat uit te leggen.

2 april 2009

Hans van Baalen

Jeanine Hennis

Han ten Broeke