Motie over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlande Zaken - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31884 - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders; Motie over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlande Zaken 
Document­datum 10-03-2009
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST128693
Kenmerk 31884, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 884

Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 10 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Agema

De Roon

Brinkman

Bosma

Graus

Madlener

Tony van Dijck

Fritsma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.