Motie over het alsnog uitvoeren van de motie over het aan de orde stellen van de weigering binnen de EU en een verklaring van afkeuring te vragen - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31884 - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders; Motie over het alsnog uitvoeren van de motie over het aan de orde stellen van de weigering binnen de EU en een verklaring van afkeuring te vragen 
Document­datum 10-03-2009
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST128695
Kenmerk 31884, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 884

Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID RUTTE C.S.

Voorgesteld 10 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de motie 31 864, nr. 4 niet heeft uitgevoerd;

verzoekt de regering de motie alsnog uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte Halsema Dibi Pechtold

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.