Motie om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen - De internetfilm Fitna - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen - De internetfilm Fitna

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 402

De internetfilm Fitna

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 1 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Agema

De Roon

Brinkman

Bosma

Graus

Madlener

Van Dijck

Fritsma

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.