Trots op Nederland: Debat maatregelen economische crisis - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

Trots op Nederland: Debat maatregelen economische crisis

Met dank overgenomen van Trots op Nederland i, gepubliceerd op donderdag 26 maart 2009.

Mevrouw de Voorzitter,

Onbenullig, onbenullig en nog eens onbenullig, dat is mijn karakterisering van het plannetje van dit Kabinet.

 • • 
  Onbenullig wat betreft de procedure
 • • 
  Onbenullig wat betreft de stimulering
 • • 
  Onbenullig wat betreft de sanering

Ik zal dit toelichten. En dan ook aangeven wat TrotsopNederland daar tegenover zet.

Onbenullig in de procedure! Drie weken vergaderen: Niet om tot een stevig pakket te komen, nee, om de plooien binnen de coalitie glad te strijken.

Partijpolitiek en achterkamertjespolitiek, maar geen landsbelang! Polderen om het polderen.

De voorzitters van de regeringsfracties praten mee, maar de voorzitter van de grootste vakbond mag beslissen. De volksvertegenwoordigers staan aan de zijlijn. Het volk dus ook! Naar hen wordt niet geluisterd.

Waar haalt het kabinet het lef en de rechtvaardiging vandaan om zowel het parlement als de burgers op zo’n manier te schofferen en buiten spel te zetten? De conclusie is duidelijk:

Het politieke systeem is rot. De totstandkoming van dit crisispakketje is daar weer een helder voorbeeld van. Een democratisch proces? Nee! Maar weglopen helpt niet. Juist vanuit de volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer, moeten we zorgen dat de burgers weer aan bod komen. Ik zal daarom blijven vechten.

Twee punten om de kredietcrisis te lijf te gaan:

 • A) 
  Stimuleren van de economie
 • B) 
  Het saneren van de overheidsuitgaven

Op beide onderdelen, u raadt het al, is het oordeel weer: onbenullig.

Eerst het stimuleren van de economie:

Het grote probleem van de crisis is en wordt de werkloosheid. Maar welke werkgelegenheid wordt er nu met dit pakketje gecreëerd? Daarover zijn geen cijfers gepresenteerd, vermoedelijk omdat de effecten heel erg klein zijn, onbenullig zou je kunnen zeggen. Graag een doorrekening.

Nergens staat hoe de werkgelegenheid in de woningbouw wordt gestimuleerd. Dit is nota bene een van de pijlers onder de economische bedrijvigheid in ons land. 1/3 Van de bedrijven in de woningbouw heeft te weinig werk. TrotsopNederland heeft u al vaak voorgesteld om de overdrachtsbelasting tijdelijk af te schaffen, om de hypotheekgarantie omhoog te brengen en om de enorme fondsen bij woningcorporaties te benutten - en dat zo snel mogelijk - voor sociale woningbouw.

En dan het MKB: onze stille helden. Dat MKB zit in de knel! Want dáár ontstaat werkloosheid.

Het MKB wordt nauwelijks genoemd. TrotsopNederland heeft al eerder voorgesteld om de kredietverlening aan het MKB weer vlot te trekken. Vraag aan de Minister-President: hoe gaat dat concreet gebeuren? Wat zijn de concrete afspraken met de ABN/AMRO & ING?

Ons voorstel: de heroprichting van de Nationale Investeringsbank, gevoed onder andere door braakliggende fondsen van provincies en gemeenten. Pensioenfondsen kunnen erin deelnemen.

Ook de opbrengsten van de verkoop van de energiebedrijven Nuon en Essent moeten daarin ondergebracht worden. Het door ons voorgestelde herverzekeringsfonds voor leningen aan het MKB kan ook bij deze nieuwe Investeringsbank worden ondergebracht.

Op dit moment zeggen wij:

Handen af van de AOW-leeftijd! Vijfenzestigplussers zijn mensen die ons land mee hebben opgebouwd. Daar zijn we trots op, die laten we met rust! Laten we eerst al die mensen die kunnen werken maar dat niet doen, aan de bak helpen en al die mensen van 50+ die afgedankt aan de kant worden gezet. Dat levert niet alleen per direct geld op, maar resulteert ook meteen in een besparing.

En dan, hoe gaan de vacatures vervuld worden in de zorg en in het onderwijs? Is dit niet de goede tijd om hier nu eindelijk eens iets aan te doen?

Voorzitter: het saneren van de overheidsfinanciering:

Natuurlijk is dit een belangrijk onderdeel van een serieus pakket. Even een opmerking over het verleden: als de aardgasinkomsten sinds 1959 niet verspild waren was er nu geen reden tot saneren geweest. Maar goed, het potverteren tot op heden heeft ons in deze situatie gebracht. Maar is dit nu een serieus saneringsplan? Nee helemaal niet!

Ambtenaren leveren in, huizenbezitters gaan meer betalen, AOW-ers leveren in, maar overduidelijk is dat zelfs nu de overheid niet toekomt aan de sanering van haar eigen financiën en uitgaven, zelfs nu niet.

TrotsopNederland stelt iets anders voor. Grondige sanering van de overheidsuitgaven.Toets op effectiviteit van subsidies. Niet effectief saneren.

Teveel ambtenaren?

Teveel regels?

Teveel bureaucratie?

Onze bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking terug brengen, restrictief immigratiebeleid.

Saneren, Saneren en nog eens saneren!

Het staat allang staat vast dat de enorme overregulering elk jaar weer 1% van ons nationaal inkomen kost.

Voorzitter tot slot, dit pakketje maatregelen is gebaseerd op 3,5% krimp. Is dit een reële schatting gezien de ontwikkeling in Duitsland?

Mijn conclusie is: Dit is geen pakket voor een serieuze aanpak van de crisis, maar een coalitie overlevingspakketje. Dat is onbenullig: op het punt van politiek functioneren, op het punt van stimuleren, en op het punt van saneren.

TrotsopNederland,

Rita Verdonk.

26 maart 2009