Bijverdiengrens studiefinanciering eerlijker

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op donderdag 26 maart 2009.

Op voorstel van PvdA Tweede-Kamerlid Marianne Besselink is er een versoepeling van de bijverdiengrens voor studiefinanciering doorgevoerd. Besselink: ‘Studenten lopen nu niet meer tegen een hoge boete aan bij een zeer kleine overschrijding van de grens en dat is rechtvaardiger.’

Minister Plasterk heeft op voorstel van Marianne Besselink een aanpassing van de bijverdiengrens opgenomen in zijn wetswijziging voor de Wet Studiefinanciering. De Tweede Kamer heeft hiermee ingetsemd.

Met deze wijziging van de bijverdiengrens wordt de regeling rechtvaardiger voor studenten die de grens maar met een klein bedrag overschrijden. Studenten die bijvoorbeeld 10 euro meer verdienden in een jaar dan de grens toeliet, moesten vervolgens het teveel verdiende geld plus de kosten van de OV-jaarkaart over een heel jaar terugbetalen (78 euro per maand). Dat kon oplopen tot 946 euro aan boete bij een minimale overschrijding van de bijverdiengrens. De PvdA-fractie ontving hier de afgelopen jaren veel klachten over van studenten en studentenorganisaties.

De aanpassing zorgt ervoor dat studenten die bijverdienen naast hun studiefinanciering niet onrechtvaardig worden aangepakt. Op voorstel van Besselink is er een ‘glijdende schaal’ ingevoerd. In de nieuwe regeling met de ‘glijdende schaal’ gaat de student alleen nog het bedrag van de overschrijding (dus bijv. 10 euro) terugbetalen wanneer deze meer verdient dan de bijverdiengrens van ca. 13.200 euro.

Besselink: ‘Met dit voorstel hebben we voor studenten een onnodige belemmering voor bijverdienen weggenomen. Een student die de bijverdiengrens overschrijdt, hoeft slechts de overschrijding terug te betalen en niet meer een onevenredig groot bedrag.’

De wetswijziging gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.