Brief minister over het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen - Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31332 - Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen; Brief minister over het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen 
Document­datum 12-02-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST115430
Kenmerk 31332, nr. 2
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 332

Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2008

Op 23 januari 2008 is het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, onder leiding van de heer H. P. Meijerink, aangeboden en op dezelfde dag aan de Tweede Kamer gestuurd (31 332, nr. 1). Uw verzoek om u uiterlijk 25 februari 2008 de beleidsreactie te doen toekomen, kan ik helaas niet honoreren. Voor een gedegen en breed gedragen beleidsreactie is het wenselijk met de diverse sectororganisaties en andere betrokken partijen in overleg te treden: dit sluit ook aan bij het verzoek van de HBO-Raad naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek onder instromende studenten in het HBO om zo spoedig mogelijk tezamen met de MBO-, VO- en PO-sector een concreet pakket van maatregelen op te stellen, dat nog dit jaar in werking kan treden. Mijn streven is er op gericht u eind april de beleidsreactie te doen toekomen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R. H. A. Plasterk

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.