Brief ter aanbieding rapport 'Financiering onderwijsvernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007' - Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen

Deze brief is onder nr. 11 toegevoegd aan dossier 31007 - Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen; Brief ter aanbieding rapport 'Financiering onderwijsvernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007' 
Document­datum 30-11-2007
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST113848A
Kenmerk 31007, nr. 11
Van Algemene Rekenkamer (AR)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 007

Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen

Nr. 11

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2007

Hierbij bieden wij U het op 29 november 2007 vastgestelde rapport «Financiering onderwijsvernieuwingen voortgezet onderwijs 1990–2007» aan.

Algemene Rekenkamer,

Drs. Saskia Stuiveling, President

Jhr. Mr. W.M. de Brauw, secretaris

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.