Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013), en over de motie-Van Beek/Heijnen over wijziging van de Gemeente- en de Provinciewet (31013, nr. 7) 

Deze stemming(en) is onder nr. 34, pag. 2619-2619 toegevoegd aan wetsvoorstel 31013 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013), en over de motie-Van Beek/Heijnen over wijziging van de Gemeente- en de Provinciewet (31013, nr. 7) 
Document­datum 04-02-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer HAN8218A09
Kenmerk nr. 34, pag. 2619-2619
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013), en over: - de motie-Van Beek/Heijnen over wijziging van de Gemeente- en de Provinciewet (31013, nr. 7).

(Zie vergadering van 4 december 2007.)

De voorzitter: Ook voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over een wijziging van de Grondwet gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Beek/Heijnen (31013, nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. Conform het Reglement van Orde gaan wij thans over tot hoofdelijke stemming.

Vóór stemmen de leden: Spekman, Van der Staaij, Tang, Teeven, Thieme, Tichelaar, Timmer, Van der Veen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Waalkens, Weekers, Wolbert, Wolfsen, Zijlstra, Anker, Aptroot, Arib, Azough, Van Baalen, Van Beek, Besselink, Blok, Blom, Boekestijn, Bouchibti, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming, Dibi, Van Dijken, Eijsink, Van Gent, Gill’ard, Griffith, Halsema, Hamer, Heerts, Heijnen, Jacobi, Kalma, Kamp, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Leerdam, Van Miltenburg, Nicolaï, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Peters, Remkes, Roefs, Rutte, Schippers, Slob, Smeets en Snijder-Hazelhoff.

Tegen stemmen de leden: Sterk, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Velzen, Vietsch, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Agema, Atsma, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, Van Bommel, Bosma, Brinkman, Van de Camp, Çörüz, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Graus, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Ten Hoopen, Irrgang, Jager, Jonker, Kant, Karabulut, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen, Mastwijk, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ormel, De Pater-van der Meer, Polderman, Poppe, Van Raak, Roemer, De Rooij, De Roon, De Rouwe, Schermers, Schinkelshoek en Schreijer-Pierik.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 69 tegen 68 stemmen is verworpen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.