Samenvatting oordeel Jaarverantwoording en toezicht Wet kinderopvang 2006 en Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang (bijlage bij 31322, nr. 2)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvatting oordeel Jaarverantwoording en toezicht Wet kinderopvang 2006 en Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang (bijlage bij 31322, nr. 2)
Document­datum 24-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer BLG14633
Kenmerk 31322, nr. 2
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.