TrotsopNederland Nieuw in Heerlen! - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

TrotsopNederland Nieuw in Heerlen!

Met dank overgenomen van Trots op Nederland i, gepubliceerd op donderdag 19 maart 2009.

Beste mensen,

Het is weer weekend, dus dat betekent weer een nieuwe ‘Week van Rita’. De week van onze eerste Meedenkdag, met daarop volgend een hoop interviews op radio en TV, wederom een geslaagde Kieskringbijeenkomst en natuurlijk ging mijn werk in de Kamer ook gewoon door. Kortom een drukke, productieve en zeker ook een leuke week. U leest het allemaal weer in mijn verslag van dag tot dag…

Zondag 15 maart , vanmorgen vroeg op want vandaag is eindelijk het zover: de dag waar weken van voorbereiding aan vooraf ging; de dag waarop we aan alle mensen in Nederland ons ontwerp-Uitgangspuntenprogramma presenteren, de dag waarop iedereen die dat wil kan meedenken met TrotsopNederland. Een spannende dag! Tot gisteravond laat aan toe zijn we met z’n allen nog druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes zal gaan vandaag: ik heb er zin in! Natuurlijk ben ik toch wat gespannen, maar dat hoort erbij. En, naar wat ik later begreep, ik was niet de enige met deze gevoelens. Ook de redactievoorzitters, die hun stukken moeten presenteren vandaag; de kieskringvoorzitters, die ik vandaag ook ga voorstellen aan Nederland; en natuurlijk alle andere vrijwilligers, die ervoor zorgen dat alles vlekkeloos moet verlopen, die bij de ontvangstbalie staan, die de aanwezigen te woord staan en verder helpen, die onze winkel beheren, die nieuwe enthousiaste mensen aanmelden, die de catering verzorgen, en die alle andere werkzaamheden uitvoeren die moeten gebeuren, kortom iedereen loopt met enige gezonde spanning rond vandaag.

Vanaf ons hoofdkantoor in Den Haag vertrokken we gezamenlijk, met een touringcar die ons ter beschikking was gesteld, naar het Beatrixgebouw in Utrecht. Daar aangekomen werden we met applaus ontvangen door de reeds aanwezige mensen. Na de ontvangst met koffie en een heerlijk broodje was het tijd voor mijn openingsspeech, daarna begonnen de sessies met de redacties. Er waren twee sessies van 50 minuten per redactie gepland, maar die tijd bleek voor sommige redacties lang niet genoeg, een goed teken. Na afloop van de sessies ben ik samen met de voorzitters om de tafel gaan zitten om de resultaten van deze middag door te spreken en er zaten echt hele goede suggesties bij! Suggesties die we ook zeer zeker verder zullen uitwerken in ons werkprogramma dat medio mei gepresenteerd wordt. Ook de voorzitters van de redactiecommissies waren zeer te spreken over het behaalde resultaat. Geweldig toch, vandaag hebben we geschiedenis geschreven in de Nederlandse politiek! Iedereen was deze dag welkom om mee te denken en te praten om zo die standpunten te bepalen die nodig zijn om het leefklimaat in Nederland weer gezond te krijgen, zodat iedereen het naar zijn zin krijgt en zich thuis voelt in ons land. Na de persconferentie was het tijd voor een afsluitende borrel en gelegenheid om nog even na te praten met elkaar. Rond zessen stond onze bus weer klaar om ons, moe maar zeer voldaan, terug te brengen naar Den Haag…

Ik wil (nogmaals) iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen om deze eerste TrotsopNederland Meedenkdag een succes maken! Het was een zeer geslaagde dag en absoluut voor herhaling vatbaar. Ik heb het al eerder gezegd, 2009 wordt het jaar van de aanval, de inhoud en de groei. We zijn nu goed op weg. De fundering van onze beweging staat nu, en het is de hoogste tijd dat we met elkaar verder bouwen aan een mooi en solide resultaat voor de toekomst!

Maandag 16 maart , ’s morgens weer heel vroeg op, naar Hilversum, voor een bezoek aan ‘ Goedemorgen Nederland’ , waar ik terugblikte op onze Meedenkdag. Goedemorgen Nederland had op deze dag gefilmd en het was heel leuk om de samenvatting terug te zien! Daarna naar de fractie. Een interview met NOS Headlines gedaan, mail bijgewerkt, en ingebeld naar 3FM voor een telefonisch vraaggesprek.

’s Avonds naar Hoofddorp, waar de eerste grote kieskringbijeenkomst van Kieskring 10 Haarlem plaatsvond. Deze informatieve en wervingsavond, met een gezellig en sfeervol tintje, werd ingeluid door Kieskringvoorzitter Yolanda Bolleurs. Daarna nam ik het woord van haar over. Ik vertelde vanzelfsprekend over onze succesvolle meedenkdag van de dag ervoor en onze plannen voor de toekomst, waaraan we hard werken, en natuurlijk dat we nog heel veel enthousiaste mensen nodig hebben. Daarna nam Yolanda het weer over en zij stelde haar voltallige kieskringbestuur voor. In een boeiende, heldere presentatie legde zij uit waar Kieskring Haarlem uit bestaat, de te behalen doelstellingen en de evenementen en bijeenkomsten die al voor dit jaar gepland staan. Daarna was er gelegenheid voor de aanwezigen in de zaal om vragen te stellen over wat inwoners van deze regio nu zoal bezighoudt, zowel lokaal als landelijk. Tot slot konden de mensen zich opgeven voor gesprekken met selectiecommissies. Nou, die krijgen het druk kan ik u verzekeren. We sloten deze geslaagde kieskringbijeenkomst af met een gezellige borrel.

Dinsdag 17 maart , ’s morgens weer naar Hilversum voor een interview voor het Radio 1 programma ‘Dit is de dag’ , waarin ik o.a. inging op een aantal goede suggesties die tijdens onze Meedenkdag naar voren kwamen.

’s Middags vond het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer weer plaats. Eén van de meest relevante vragen van vandaag ging over de fraude met kinderbijslag in Turkije en Marokko. Er moet een einde komen aan de export van Nederlandse kinderbijslag naar landen buiten de EU en dus ook Marokko en Turkije. We hebben al veel eerder uitgebreide signalen ontvangen over misbruik van en fraude met die kinderbijslag. Bovendien is het ronduit ongewenst dat kinderen in de schoolgaande leeftijd teruggestuurd worden naar Turkije, Marokko of andere herkomstlanden om daar een periode naar school te gaan. Vaak gaat het dan bewust om meisjes die niet moeten verwestersen. Met steun van Nederlandse kinderbijslag worden zij daar buiten bereik van de Nederlandse samenleving gehouden. De Staatssecretaris antwoordde op mijn vraag dat de Sociale Verzekeringsbank nu enorm doende is de onrechtmatigheden tot op de bodem uit te zoeken en om de fraude die eventueel aan de orde zou kunnen zijn bij de toekenning van kinderbijslag te bestrijden. Voor juli zal de Sociale Verzekeringsbank deze rapporten klaar hebben. Mijn reactie hierop was “De kinderen waar het hier om gaat willen zich ook graag thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Wat heeft het voor zin om kinderen naar Turkije te sturen om ze daar onderwijs te laten volgen? Wordt de kans dat zij in Nederland integreren dan niet steeds kleiner? Verder wil ik weten hoeveel geld, dat is verkregen door middel van fraude, in de afgelopen twee jaar, dus ten tijde van de voorganger van deze staatssecretaris, daadwerkelijk is teruggevorderd?” Zoals geregeld het geval, bleef ook nu een helder antwoord uit, wel zei de Staatssecretaris het volgende: “Het komt het integratieproces in Nederland als zodanig niet ten goede. Voor het integratieproces in Nederland is het natuurlijk beter dat de kinderen hier naar school gaan. Als ouders besluiten om hun kinderen elders naar school te laten gaan, heeft dat repercussies voor het land van herkomst. Dat mag helder zijn.” Een tweede belangrijke vraag was die aan de Premier over de voortgang in de onderhandelingen over de aanpak van de kredietcrisis. Het werd een belachelijk schouwspel over leggende en broedende kippen. Ongelofelijk als je kijkt naar de gevolgen van het uitblijven van een reeks maatregelen. Ondernemers krijgen geen kredieten, mensen komen in de problemen doordat ze hun huis niet kunnen verkopen, mensen worden werkeloos etc, etc. Mijn vraag had betrekking op het leiderschap van het Kabinet in het algemeen en de Premier in het bijzonder. 

’s Avonds moest ik wederom naar Hilversum voor een interview in het programma ‘Netwerk’, waar ik weer de gelegenheid heb genomen om het ideaal van TrotsopNederland, de burger weer vertrouwen geven en te betrekken bij de politiek, over het voetlicht te brengen.

Woensdag 18 maart , vandaag een gesprek gehad met een kandidaat voor de functie van Kieskringvoorzitter voor Zeeland. En bij deze kan ik u mededelen dat TrotsopNederland wederom een enthousiaste Kieskringvoorzitter rijker is! ’s Middags heel veel mail weggewerkt.

Donderdag 19 maart , vanmorgen een filmpje ingesproken voor ‘De Utrecht Debating Society’ voor het Utrechts Debattoernooi dat plaatsvindt op 21 maart. Aangezien ik een Utrechter in hart en nieren ben, voelde ik mij zeer vereerd met hun verzoek en ik werk hier dus graag aan mee. Vandaag werd in de media naar buiten gebracht dat onze Kernredactievoorzitter Alexander van Ketwich Verschuur TrotsopNederland gaat verlaten. Opmerkelijk is dat de diverse media een hele eigen versie met daarbij behorende ondertoon publiceerden, en de werkelijke reden negeerden. Er is absoluut geen sprake van dat Alexander ons de rug toekeert. Toen hij aantrad als Voorzitter van de redactiecommissies hebben we afgesproken dat hij de meedenkdag zou organiseren. Die klus is geklaard, zodat hij zich nu weer op andere zaken kon concentreren. Het is ook zeer zeker niet uitgesloten dat Alexander zich in de toekomst wellicht weer zal inzetten voor TrotsopNederland. Tot slot wil ik Alexander hierbij nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.

’s Middags had ik een afspraak bij de kaakchirurg. Gelukkig viel het mee want ’s avonds moest ik wederom naar een TV-studio, dit keer naar Amsterdam, naar de opnamestudio van ‘De Wereld draait door’. Voor alle duidelijkheid dus, onze visie staat al maanden op onze site TrotsopNederland.com. Ennuh… wel doorklikken!

Vrijdag 20 maart , vandaag de dag doorgebracht op ons Hoofdkantoor, waar ik de gebruikelijke werkzaamheden heb uitgevoerd en een aantal gesprekken heb gehad. Vanaf vandaag wordt er ook met veel enthousiasme gewerkt om Kieskring Flevoland te organiseren. Daarna lekker naar huis, na een drukke week was ik wel toe aan het weekend…

Met hartelijke groet en tot volgende week,

Rita Verdonk.