Brief minister ter aanbieding van 'Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid' - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Deze brief is onder nr. 17 toegevoegd aan dossier 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister ter aanbieding van 'Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid'
Document­datum 20-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST114069
Kenmerk 31288, nr. 17
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 17

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2007

De Strategische agenda is op 23 november 2007 aan u aangeboden (Kamerstuk 31 288, nr. 1) en daarmee is artikel 2.4., tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW), nagekomen.

Hierbij bied ik u een exemplaar aan van «Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid»1. Als bijlage bij de Strategische agenda treft u «Kennis in Kaart» aan, waarin de stand van zaken van het hoger onderwijs en onderzoek wordt

weergegeven.1

De Strategische agenda geeft een visie op het hoger onderwijs en onderzoek aan de hand van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. De Strategische agenda is het resultaat van uitvoerig overleg met geledingen in het hoger onderwijs- en onderzoeksveld. Conform het bepaalde in artikel 2.4., tweede lid, van de WHW, kan deze agenda na 18 juni 2008 worden vastgesteld.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R. H. A. Plasterk

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.