Brief minister inzake aanbieding van de rapportage Starten met de kilometerprijs - Mobiliteitsbeleid

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31305 - Mobiliteitsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mobiliteitsbeleid; Brief minister inzake aanbieding van de rapportage Starten met de kilometerprijs 
Document­datum 11-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113605
Kenmerk 31305, nr. 2
Van Verkeer en Waterstaat (VW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 305

Mobiliteitsbeleid

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2007

Hierbij ontvangt u de rapportage Starten met de kilometerprijs.1 De rapportage is een bijlage bij het kabinetsbesluit Anders Betalen voor Mobiliteit. «Starten met de kilometerprijs» vormt een onderbouwing voor het kabinetsbesluit en presenteert een samenvatting van het voor het kabinetsbesluit verrichte onderzoek.

Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor invoering van de kilometerprijs. Dit onderzoek richtte zich op de voorbereiding van het eindbeeld en op de mogelijkheden van een eerste stap deze kabinetsperiode.

De informatie in Starten met de kilometerprijs is gebaseerd op de dertig onderzoeksrapporten die het onderzoek heeft opgeleverd. U heeft de meeste onderliggende onderzoeksrapporten al ontvangen. Vier definitieve rapporten, waaronder die van het CPB en het MNP, ontvangt u zo spoedig mogelijk.

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.