Bert Doorn: Implementatie accountancyrichtlijn moet beter

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2009.

De EU lidstaten i hebben de zogenaamde accountancy richtlijn niet in alle gevallen goed omgezet in nationale wetgeving. Dit staat in het rapport van Europarlementslid Bert Doorn i (juridische zaken dat met het een ruime meerderheid in het Europees Parlement i is aangenomen.

De Europese richtlijn heeft als doel Europese regels te stellen voor accountants die de jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven controleren. De Europese regelgeving voor de accountancysector is van groot belang voor de stabiliteit op de financiële markten en vertrouwen in de economie. Voor dit vertrouwen zijn goede en betrouwbare controles van jaarrekeningen een vereiste. Het Europees Parlement wil door het uitbrengen van dit implementatierapport beter zicht houden op de omzetting van Europese wet- en regelgeving.

Bert Doorn: "De gesignaleerde fouten doen een versnipperd regelgevingslandschap ontstaan, terwijl het doel van de richtlijn juist is de nationale wetgeving in de lidstaten te harmoniseren! Hiervoor zijn tenminste drie redenen aan te wijzen. Ten eerste zijn de regels uit de richtlijn niet altijd duidelijk, en soms voor verschillende interpretatie vatbaar. Ten tweede komt het voor dat bepaalde lidstaten regels van de richtlijn domweg niet of niet correct omzetten. Tenslotte concludeer ik dat bij richtlijnen als deze het risico bestaat dat het doel van harmonisatie van wetgeving niet wordt bereikt, omdat minimumnormen worden voorgeschreven. Deze minimumnormen bieden ruimte voor lidstaten om verdergaande maatregelen te nemen".

Doorn constateert dat definities voorgeschreven door de richtlijn niet identiek worden overgenomen in nationale wetgeving. Ook benadrukt hij het belang van coördinatie op Europees niveau van publiek toezicht op de accountancysector. De richtlijn vereist dat lidstaten een systeem van toezicht in het leven roepen en dat de nationale waakhonden in Europees verband de werkzaamheden coördineren.

Verder heeft de Europese Commissie i de lidstaten aanbevolen de aansprakelijkheid van accountants te beperken, onder meer om meer convergentie te bewerkstelligen op het gebied van aansprakelijkheidswetgeving in de lidstaten. Diverse lidstaten kennen al een beperkte aansprakelijkheid van accountants, en in andere landen wordt nu over dit thema gedebatteerd. Uiterlijk 2010 moet dan blijken of verdere Europese maatregelen noodzakelijk zijn.