Motie om arts-assistenten niet zonder specialist avond-, nacht- en weekenddiensten te laten draaien - Ziekenhuiszorg

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31016 - Ziekenhuiszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ziekenhuiszorg; Motie om arts-assistenten niet zonder specialist avond-, nacht- en weekenddiensten te laten draaien 
Document­datum 26-04-2007
Publicatie­datum 13-03-2009
Nummer KST106799
Kenmerk 31016, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 26 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat arts-assistenten vaak vermijdbare medische fouten veroorzaken;

verzoekt de regering het niet langer toe te staan dat arts-assistenten avond-, nacht- en weekenddiensten draaien zonder de lijfelijke aanwezigheid van een specialist in het ziekenhuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.