Motie om arts-assistenten niet zonder specialist avond-, nacht- en weekenddiensten te laten draaien - Ziekenhuiszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Motie om arts-assistenten niet zonder specialist avond-, nacht- en weekenddiensten te laten draaien - Ziekenhuiszorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 26 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat arts-assistenten vaak vermijdbare medische fouten veroorzaken;

verzoekt de regering het niet langer toe te staan dat arts-assistenten avond-, nacht- en weekenddiensten draaien zonder de lijfelijke aanwezigheid van een specialist in het ziekenhuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.