Brief staatssecretaris over informeren van de Tweede Kamer over de B/C-fase van dit project - Onbemande vliegtuigen (UAV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Brief staatssecretaris over informeren van de Tweede Kamer over de B/C-fase van dit project - Onbemande vliegtuigen (UAV)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 806

Onbemande vliegtuigen (UAV)

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2007

Op 20 september 2006 heb ik u per brief (Kamerstuk 30 806, nr. 1) geïnformeerd over de behoeftestelling voor onbemande verkenningsvliegtuigen met een groot bereik (MALE UAV). Vervolgens heb ik op 21 december 2006 schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over deze brief beantwoord (Kamerstuk 30 806, nr. 2).

In de brief van 20 september 2006 heb ik aangekondigd u eind 2006 te zullen informeren over de B/C-fase van dit project. Dit is echter niet haalbaar gebleken, onder meer omdat er meer tijd nodig is voor studie naar enkele deelaspecten. Zodra de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal ik u over het verloop van dit project nader informeren.

De staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.