Motie over het limiteren van aanvraag per vreemdeling voor een reguliere verblijfsvergunning tot één - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 38 toegevoegd aan dossier 30800 - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie over het limiteren van aanvraag per vreemdeling voor een reguliere verblijfsvergunning tot één 
Document­datum 28-09-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST101210
Kenmerk 30800, nr. 38
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 800

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 38

MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 28 september 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel vreemdelingen in Nederland veel verschillende aanvragen om een reguliere verblijfsvergunning indienen;

constaterende, dat de wet geen limiet stelt aan het aantal aanvragen en dat de beslissingen op al deze aanvragen in Nederland mogen worden afgewacht;

overwegende, dat vreemdelingen hierdoor onnodig lang in Nederland blijven, dat het terugkeerbeleid ernstig wordt ondermijnd en dat de werkdruk voor IND en rechtbanken hierdoor nodeloos groot is;

verzoekt de regering te komen met regelgeving, opdat het per vreemdeling nog maar mogelijk is om maximaal één aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.