Brief minister inzake aanbieding van de resultaten van een onderzoek naar het aantal samenwerkingsscholen - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

28 726                                    Verandering in de Grondwet, strekkende tot

wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Nr.7                                                         BRIEF VANDEMINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUURENWETEN-

SCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2006

Tijdens de plenaire behandeling in tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet in verband met de samenwerkingsschool in de Eerste Kamer heb ik toegezegd opnieuw een onderzoek te laten doen naar het aantal samenwerkingsscholen. Dit onderzoek is inmiddels door CFI uitgevoerd. U ontvangt hierbij een verslag van de resultaten1.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. J. A. van der Hoeven

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.